Általános szerződési feltételek

Általános adatok, elérhetőség

  • A képző intézmény neve és címe: Inador Oktatási és Szolgáltató Kft. (székhely: 2040 Budaörs, Budapesti út 124., Felnőttképzési engedélyszám: E-001383/2015 - továbbiakban Képző
  • Ügyfélszolgálati iroda nyitva tartása:
    • hétfő-kedd 8-12 óráig, Az előírt nyitva tartástól történő eltérésről a www.inador.hu honlapon tájékozódhatnak az érdeklődők.
  • Internetes elérhetőség: info@inador.hu
  • Felügyeleti szerv: Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal, 1085 Budapest, Baross u. 52., nive.hu, telefon: +36-1-434-5700

 

Felnőttképzési tevékenységre vonatkozó jogszabályok

  • évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről
  • CLXXXVII. törvény a szakképzésről
  • 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről
  • 315/2013. (VIII.28.) Kormányrendelet a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól

 

A képzési szolgáltatás igénybevételének általános feltételei

A képzési programok az ügyfélszolgálatokon nyomtatott formában elérhetőek, a szakmai és vizsgakövetelmények részletei honlapunkon, teljes terjedelmükben a nive.hu oldalon folyamatosan aktualizált állapotban találhatók. A szakmai és vizsgakövetelményekre a Képző intézménynek nincs közvetlen befolyása, így az azokon alapuló képzési programokban meghatározott képzési struktúra nem módosítható a tanfolyami résztvevői igények szerint.

 

Oktatásokon való részvétel feltételei

Az oktató, oktatás folyamata, másik résztvevő zavarása esetén az oktató jogosult felszólítani a résztvevőt az oktatási helyszín elhagyására. Ezen okból létrejött mulasztás esetén a képző cég nem írja jóvá a hiányzást. Több ilyen vagy hasonló eset után a Képző cég jogosult felmondani a Felnőttképzési szerződést fizetési kötelezettség nélkül.

 

Dokumentumok

A beiratkozáskor kitöltött dokumentumokban bekövetkezett esetleges változásokról (pl névváltozás) Résztvevő köteles tájékoztatni Képzőt 3 munkanapon belül. Az ebből eredő esetleges károkért Képző nem vállal semmilyen felelősséget.
A képzésre jelentkező köteles a tanfolyamon való részvételhez szükséges bizonyítványokat, dokumentumokat eredeti példányban a tanfolyamszervezőnek bemutatni, aki arról másolatot készít, melyet hitelesít. A dokumentumok leadására személyesen a tanfolyam-látogatások alkalmával, illetve az ügyfélszolgálaton nyílik lehetőség. Ha emailben küldi meg Résztvevő a hiányzó dokumentumot, csak abban az esetben fogadhatja el a Képző, ha a dokumentum scan beolvasás és küldés módjával történik. Elektronikusan, postai úton elküldött másolatokat a Képző nem köteles elfogadni. A másolatokat Résztvevő köteles kézjegyével ellátni.

Bizonyítvány: Keményfedeles, sorszámmal és törzslapszámmal ellátott okirat. A külföldön szerzett bizonyítvány/oklevél esetében hiteles fordítást tudunk csak elfogadni (2001. évi C törvény).

Felnőttképzési szerződés: Képző és Résztvevő között létrejött szerződés, mely megfelel a 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről 13. §-ban foglaltaknak. 

Vizsgára jelentő lap: Résztvevő adatainak továbbítása Képző által a Vizsgaközpont felé.

Előzetes tudásmérés: Képző a tanfolyamon részt vevő előzetes tudásszintjének beszámításával határozza meg a képzés időtartamát. A tudásmérés modulonként történik, így határozható meg, hogy Résztvevő mely modulból/modulokból nyer felmentést előzetes tudása beszámításával. 

 

Kapcsolódó fogalmak

Modulzáró vizsga: a moduláris oktatás során minden modulból ún modulzáró vizsgát kell tenni. Vagy az oktatás során minden modul végén egyet, vagy a képzés befejeztekor egy alkalommal ad számot Résztvevő a tudásáról modulonként. A modulzáró vizsgának minimum 51%-osnak kell lennie ahhoz, hogy Résztvevőt a komplex szakmai vizsgára bocsáthassa a Képző. Sikertelen modulzáró vizsga esetén Képző pótvizsgára biztosít lehetőséget, mely fizetési kötelezettséget jelent a Résztvevőnek. Ennek mértékét a Felnőttképzési szerződés tartalmazza.